American Welding Society

                      
http://www.aws.org/w/e/school?mv_arg=13755

                         John McGregor Marineweld Training Center
                                      AWS- SENSE SCHOOL
                                           In the Philippines


                             International Maritime Welding Society
                                           http://www.imws.ca